16/01/18  Tin của trường  60
th suối giếng
 13/12/17  Tin của trường  84
Sáng ngày 13/12/2017 tại hội trường phòng giáo dục Thuận Bắc tổ chức tập huấn trang web thành phần của tập đoàn viễn thông viettel. 
 25/04/16  Tin của trường  263
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường TH Suối Giếng .